Fiscaliber adviseert medisch specialisten

Op dit moment geldt een ruling van het Ministerie van Financiën dat bepaalt dat medisch specialisten, die aan bepaalde voorwaarden voldoen, automatisch als fiscaal ondernemer voor de inkomstenbelasting kwalificeren. Hierdoor profiteert u als medisch specialist, die zich via een eenmanszaak bij de maatschap heeft aangesloten, van ondernemersfaciliteiten. Deze faciliteiten zijn de zelfstandigenaftrek, onder omstandigheden de startersaftrek en de MKB winstvrijstelling.

In het regeerakkoord "Bruggen slaan" is opgenomen dat de fiscale voordelen die medisch specialisten op dit moment genieten met ingang van 1 januari 2015 komen te vervallen. Naar schatting gaat u als gevolg hiervan circa EUR 20.000 netto per jaar minder verdienen! Ook zult u uw eenmanszaak dan staken waardoor u over een eventuele stakingswinst maximaal 52% inkomstenbelasting verschuldigd zult zijn. Vervolgens zult u in een (fictieve) dienstbetrekking van het ziekenhuis komen. Er ontstaat voor u dus een fiscaal bijzonder onaantrekkelijke situatie.

Echter, in juli 2013 is in het Onderhandelaarsakkoord Medisch Specialistische Zorg afgesproken dat het werken als medisch specialist in vrij beroep mogelijk moet blijven. Om aan deze afspraak nadere invulling te geven, hebben de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen ("NVZ") en de Orde van Medisch Specialisten ("OMS") de afgelopen tijd aan het Ministerie van Financiën meerdere organisatiemodellen voorgelegd. In dit kader hebben NVZ en OMS op 17 december 2013 een brief aan het Ministerie van Financiën gestuurd, waarin zoveel mogelijk duidelijkheid wordt gegeven over de fiscale aspecten en consequenties van deze voorgelegde modellen.

Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen samenwerkings- en participatiemodellen. Voor beide modellen geldt een transparante en niet-transparante variant.

Samenwerkingsmodellen
  • Transparant: Specialistenmaatschap versus Ziekenhuis;
  • Niet-transparant: Besloten Vennootschap ("BV") versus Ziekenhuis (al dan niet via een persoonlijke BV).
Participatiemodellen
  • Transparant: Specialistenmaatschap versus Ziekenhuis Vennootschap Onder Firma versus Ziekenhuis;
  • Niet-transparant: Persoonlijke BV versus Specialistencoöperatie versus Ziekenhuis BV versus Ziekenhuis.

Elke variant heeft zo zijn eigen voor- en nadelen. Welke variant voor u het meeste voordeel zal opleveren, hangt sterk af van uw persoonlijke omstandigheden en wensen. Fiscaliber nodigt u dan ook graag uit voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.
U kunt ons bereiken via e.rommel@fiscaliber.nl.Esther Rommel

Esther Rommel haar motto is:
"Een ieder moet doen waar hij goed in is:
De ondernemer onderneemt en Fiscaliber
helpt bij de rest."

lees meer over Esther Rommel ...

U bevindt zich momenteel op: Home - Fiscaliber adviseert medisch specialisten