Fiscaliber adviseert teneinde werkgeverslasten structureel te verlagen

Als u personeel in dienst heeft, dan bent u voor de werknemersverzekeringen verplicht aangesloten bij een sector. Iedere sector kent zijn eigen premiepercentage. Het is echter de vraag of deze sectoraansluiting nog wel past bij uw huidige handelsactiviteiten. Indien dat niet het geval is, kan Fiscaliber uw onderneming behulpzaam zijn door een correcte sectoraansluiting te regelen. Hierdoor kan mogelijk een lager premiepercentage van toepassing zijn dan u tot op heden gewend bent toe te passen.

Sectoren met een traditioneel hoger werkloosheidsrisico dan andere sectoren (zoals agrarisch bedrijf, bouwbedrijf, culturele instellingen, horeca algemeen en schildersbedrijf) kennen 2 premiepercentages: een hoog en een laag percentage. Fiscaliber kan onder omstandigheden ervoor zorgen dat het lage premiepercentage op (een deel van) uw personeel wordt toegepast. Dit kan een besparing opleveren tot wel 10% van uw premieloonsom!
Voor uitzendbureaus gelden aparte regels. Ook hier kan Fiscaliber van toegevoegde waarde zijn en mogelijk het premiepercentage structureel verlagen.

Tot slot biedt Fiscaliber u diverse mogelijkheden om de gedifferentieerde premie WGA structureel te verlagen.

Fiscaliber werkt ten aanzien van deze advisering op basis van het "no cure, no pay - beginsel". Dat houdt in dat als wij geen verlaging van uw werknemersverzekeringen hebben kunnen bewerkstelligen, u van ons geen factuur voor onze werkzaamheden zult ontvangen. Indien wij wel een verlaging hebben bewerkstelligd, zullen wij u een vast percentage van het gerealiseerde voordeel factureren. Op deze wijze wordt een ultieme win-win situatie bereikt.

Fiscaliber nodigt u graag uit voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.
U kunt ons bereiken op: 06 41 02 49 14 cq 06 10 97 31 01 of e.rommel@fiscaliber.nl cq a.vromans@fiscaliber.nl.

Esther Rommel

Esther Rommel haar motto is:
"Een ieder moet doen waar hij goed in is:
De ondernemer onderneemt en Fiscaliber
helpt bij de rest."

lees meer over Esther Rommel ...